Uthyrnings- och betalningsvillkor

1.0
Först när hyrestagaren godkänt offert/mailat in uppgifter eller Skickat in bokningsformulär från vår hemsida sker en bokning av produkt och orderregistrering. Och orderbekräftelse skickas ut när allt är klart.

1.1
Avbokning skall göras senast 7 dagar efter orderdatum för att slippa debitering.
Vid senare avbokning debiteras 500 kr ex moms/ bokad produkt och  dygn produkten var bokad.
Vid senare avbokning än 48 tim innan event debiteras 100 % av orderns värde.
Vid 100% regnprognos för eventdagen kan produkterna avbokas kostnadsfritt senast 24tim  (1 dygn) innan eventets start utan debitering. Dock tidigast 48tim innan eventets start.(2 dygn innan)

1.2
Om särskild leveranstid överenskommits och hyrestagaren eller utsedd mottagare inte är anträffbar på telefon vid leverans eller är på plats kan väntetid komma att debiteras efter 30min. Varje Påbörjad halvtimme därefter debiteras med 200 kr ex moms för personal.

1.3
Airgames/ C&J Rental handelsbolag ansvarar för att hyresprodukterna är felfria och funktionsdugliga vid uthyrningstillfället. Ni som kund ansvarar för att allt återlämnas rent, helt och i samma skick som när ni mottagit produkterna. Det är extremt VIKTIGT att ni talar om för oss om en produkt återlämnas BLÖT eller TRASIG!

Är produkterna återlämnade i så smutsigt skick så att rengöring krävs för att kunna lämna ut produkten till ny kund debiteras ovan med 2000kr/ex moms i rengörings kostnad. Vid återlämnande av trasig produkt tillkommer 3000kr/ex moms.   Det menas med att produkten gott sönder pga. vårdslöshet eller att användare brukat produkten på fel sätt trots anvisningar från instruktör. Det är Absolut förbjudet att hitta på egna lösningar kring produkterna utan att prata med oss först!

1.4
Airgames/C&J Rental Handelsbolag ansvarar inte och kan inte göras ekonomiskt skyldig/ återbetalnings skyldig för misslyckad eller inställd föreställning /event /visning etc. som orsakats av omständigheter som Airgames/C&J Rental Handelsbolag inte rår över (Force majeure). Airgames äger rätten att plocka ner produkt i förtid vid regn. Ovan debiteras då Hela betal summan.

Airgames/C&J RENTALs Personal på plats äger även rätten till att förbjuda synbart Drog/Alkohol PÅVERKADE personer att delta i attraktionerna av säkerhetssynpunkt om dem anses utsätta sig själva eller andra för fara. Samt att stänga ner attraktionen om säkerheten på något sätt äventyras!

1.5
Betalningstiden är 15 dagar netto och beräknas från fakturans datum. Om betalning inte sker inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta efter en räntesats som anges på fakturan. Vid förfrågan vid bokning kan 30 dagars faktura ges.

1.6
Om tillstånd krävs för användande av Airgames/C&J Rental Handelsbolag’s hyresprodukter på allmänna platser är det hyrestagarens ansvar att kontrollera samt införskaffa sådana tillstånd från berörda myndigheter.

Airgames/C&J Rental Handelsbolag kan inte på något sätt göras skyldig, krävas på ersättning eller på några ekonomiska kostnader kring det som står i detta blad. Allt deltagande på våra produkter sker på ”egen risk”.

Airgames.se/C&J Rental Handelsbolag Försäkrar inte eventuella personskador som uppkommer om inte det har att göra med  ett produktionsfel i produkten som  orsakat olycka. Ni som hyrestagare/arrangör bör ha någon form av försäkring eller så får den enskilldes personförsäkring träda in vid eventuell olycka.

1.7
Vid regn måste produkterna stängas ned och täckas över av säkerhetssynpunkt om inte våran personal finns på plats.

Skulle t.ex. en hoppborg bli blöt så blås upp den när det slutat regna och torka den torr. Packa ALLTID allt torrt och så smått som möjligt. Fungerar detta så får alla som hyr av oss fräscha produkter och vi kan hålla låga priser. Fläktar som brunnit upp på grund av vårdslöshet, vattenskador eller skador som uppkommit på produkter under hyrestagarens ansvar debiteras ovan med 3000 kr/ex moms i självrisk.