Uthyrnings och betalningsvillkor Airgames.se.

1.0
Först när hyrestagaren/ansvarig godkänt offert/mailat in uppgifter eller skickat in bokningsformulär från vår hemsida sker en bokning av produkt och orderregistrering. Orderbekräftelse skickas ut på mailen ni angivit i bokningen när allt är klart. Ordern är då klar och bindande!

1.1
Avbokning eller ändringar skall göras senast 7 dagar efter orderdatum för att slippa debitering.
Vid senare avbokning debiteras 500 kr ex moms/ bokad produkt och  dygn produkten var bokad.
Vid senare avbokning än 48tim innan eventdagen debiteras 100 % av orderns värde.
Vid 100% regn prognos för eventdagen kan produkterna ombokas kostnadsfritt senast 24tim (1 dygn) innan eventets start utan debitering. Dock tidigast 48tim innan eventets start.(2 dygn innan) Den tid och datum som står i bekräftelsen. Ombokningen är giltig till årets slut. Ej inlöst ombokning debiteras då med 100% av ordervärdet vid årsskiftet.

1.2
Om särskild leveranstid överenskommits och hyrestagaren eller utsedd mottagare inte är anträffbar på plats/telefon vid leverans/hämtning kan väntetid komma att debiteras efter 30min. Varje Påbörjad halvtimme därefter debiteras med 260 kr ex moms per personal. Obligatorisk ID kontroll samt kopiering av denna sker för den som hämtar ut samt mottar produkter. Och där med ansvarar för dessa. Vi polisanmäler alla stölder.

1.3
Airgames/ C&J Rental handelsbolag ansvarar för att hyresprodukterna är felfria och funktionssäkra vid uthyrningstillfället. Ni som hyrestagare ansvarar för att allt återlämnas rent, helt och i samma skick som när ni mottagit produkterna. Det är extremt VIKTIGT att ni talar om för oss om en produkt återlämnas BLÖT eller TRASIG!  Är produkterna återlämnade i så smutsigt skick så att större rengöring krävs för att kunna lämna ut produkten till ny kund debiteras ovan med 2000kr/ex moms i rengörings kostnad. Vid återlämnande av trasig produkt tillkommer 3000kr/ex moms. Det menas med att produkten tagit mindre skada pga. vårdslöshet eller att användare brukat produkten på fel sätt trots anvisningar från oss. Om produkten förstörts mer omfattande så betalar hyrestagaren hela reparationskostnaden samt andra ekonomiska förluster som det medför. Vid ersättning av ny produkt gäller aktuellt nypris. Det är Absolut förbjudet att hitta på egna reparationslösningar kring produkterna utan att prata med oss först!

1.4
Airgames/C&J Rental Handelsbolag ansvarar inte och kan inte göras ekonomiskt skyldig/ återbetalningsskyldig för misslyckad, inställd eller försenad föreställning /event /visning etc. som orsakats av omständigheter som Airgames/C&J Rental Handelsbolag inte rår över (Force majeure). Airgames äger rätten att plocka ner produkt i förtid vid regn om inte regnskydd finns. Ni debiteras då Hela betal summan. Airgames/C&J RENTALs Personal på plats äger även rätten till att förbjuda synbart Drog/Alkohol PÅVERKADE personer att delta i attraktionerna av säkerhetssynpunkt om dem anses utsätta sig själva eller andra för fara. Samt att stänga ner attraktionen om säkerheten på något sätt äventyras!

1.5
Betalningstiden är vanligtvis 15 dagar netto och beräknas från fakturans datum. Om betalning inte sker inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta efter en räntesats som anges på fakturan. Vid förfrågan vid bokning kan 30 dagars faktura ges till företag samt till tidigare kunder. Privatpersoner betalar vid leverans. Vid förfallen faktura skickas en påminnelse ut. Sedan lämnas fakturan vidare till EFAB inkasso. Därifrån kan vi inte påverka tillkommande kostnader.

1.6
Om tillstånd krävs för användande av Airgames/C&J Rental Handelsbolag’s hyresprodukter på allmänna platser är det hyrestagarens ansvar att kontrollera samt införskaffa sådana tillstånd från berörda myndigheter. Airgames/C&J Rental Handelsbolag kan inte på något sätt göras skyldig, krävas på ersättning eller på några ekonomiska kostnader kring event som får stängas ner pga avsaknad av tillstånd eller någonting annat som framgår i detta blad. Allt deltagande på våra produkter sker på ”egen risk”. Målsman ansvarar för sina barn! Airgames.se/C&J Rental Handelsbolag försäkrar inte eventuella personskador som uppkommer om inte det har att göra med ett produktionsfel i produkten som orsakat olycka. (ansvarsförsäkring genom trygg hansa) Ni som hyrestagare/arrangör bör informera deltagare vad som gäller vid eventuell olycka. Om barn vistas i några av våra produkter så måste dom övervakas av minst en vuxen hela tiden. Måste ”övervakaren” lämna så plockas produkten tillfälligt ner. Detta för att inga barn ska skadas. Extremt viktigt!

1.7
Vid regn måste produkterna stängas ned och täckas över av säkerhetssynpunkt om inte våran personal finns på plats och gör detta. Skulle t.ex. en hoppborg bli blöt så blås upp den när det slutat regna och torka den torr. Packa ALLTID allt torrt och så smått som möjligt. Fungerar detta så slipper produkterna missfärgas, lukta lilla och alla som hyr får alltid fräscha produkter. Fläktar som brunnit upp på grund av vårdslöshet, vattenskador eller skador som uppkommit på produkter under hyrestagarens ansvar debiteras ovan med 3000 kr/ex moms i självrisk.

Mer detaljerad information kring allt detta medföljer i din orderbekräftelse som du får på mailen vid lagd bokning.            Airgames.se/C&J Rental HB ©